Biblioteket

Välkomna till Rosendalsgymnasiet skolbibliotek!

Här har du som elev tillgång till böcker, online resurser och studieplatser. Det finns möjlighet att hitta läsning för ditt eget nöjes skull och för skolarbeten.
Skolbiblioteket arbetar tillsammans med lärare och skolledning för att du som elev ska kunna öka din informationskompetens och läskompetens under dina år på skolan som gymnasieelev eller sprint-elev.
För dig som elev har biblioteket även aktiviteter som jultävling, påskäggsjakt och läskampanjer inför jul- och sommarlov.
För att inspirera dig som elev att läsa mer, har vi på skolan bland annat författarbesök med jämna mellanrum och den årliga lästävling Boktornet.

Mål för gymnasieskolan

När eleverna går ut från Rosendalsgymnasiet ska de vara väl förberedda för kommande studier och arbetsliv. Biblioteket arbetar från två utgångspunkter; att eleverna ska ha en hög grad av informationskompetens och läskompetens när de tar studenten. Biblioteket följer Uppsala kommuns biblioteksplan, gällande lagar och förordningar, internationella och nationella riktlinjer samt gällande läroplaner. Bibliotekets verksamhet utvärderas kontinuerligt. Biblioteksplanen utvärderas och revideras en gång per år.

Mål för SPRINT

Eleverna på SPRINT ska vara väl förberedda för vidare studier. Vi arbetar utifrån utgångspunkterna medie-och informationskompetens och läsning. Biblioteket följer Uppsala kommuns biblioteksplan, gällande lagar och förordningar, internationella och nationella riktlinjer samt gällande läroplaner. Verksamheten kommer att utvärderas kontinuerligt. Biblioteksplanen utvärderas och revideras en gång per år.

Här är skolans biblioteksresurser på vårt intranät.

Uppdaterad: