Distansundervisning till 24 januari

Uppsala kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och inför fortsatt fjärr- och distansundervisning på alla kommunala gymnasieskolor till och med 24 januari 2021.

Beslutet ingår som en del av de åtgärder som Uppsala kommun inför för att stoppa smittspridningen av covid-19 efter de skärpta restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 18 december.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt att skolorna gör undantag för distansundervisning för elever på introduktionsprogram och annan undervisning där distansundervisning fungerar dåligt.

Uppsala kommun gör därför undantag för följande undervisning som fortsätter i skolans lokaler:

  • Celsiusskolan: språkintroduktion (specialidrott ställs in).
  • Ellen Fries gymnasium: elever på introduktionsprogram.
  • Fyrisskolan: språkintroduktion och praktiska moment på teknikprogrammet och T4.
  • Katedralskolan: elever på introduktionsprogram (mottagning för nyanlända gör uppehåll).
  • Lundellska skolan: resursenheten och språkintroduktion. Elever i åk 1 på vård- och omsorgsprogrammet har under vecka 2 skolförlagd undervisning i mindre grupper som förberedelse inför praktik, APL.
  • Rosendalsgymnasiet: elever på introduktionsprogram.
  • Uppsala estetiska gymnasium: elever på introduktionsprogram.
  • Uppsala yrkesgymnasium Ekeby: handledning för elever på introduktionsprogram och praktiska moment på de nationella programmen.
  • Uppsala yrkesgymnasium Jälla: elever på introduktionsprogram och praktiska moment på de nationella programmen.

Gäller inte gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan omfattas inte av Folkhälsomyndighetens nya rekommendation och kommer inte att övergå till distansundervisning.

14 januari 2021