Distansundervisning 3 maj (vecka 18) - 10 juni (vecka 23)

Under perioden vecka 18-23 kommer undervisningen med deltid distans på Rosendalsgymnasiet fortsätt. Beslutet grundar sig på förordning 2020:115 (§ 11c) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Nuvarande smittläge i Region Uppsala gör att det fortsatt är viktigt att minska trängseln på skolan jämfört med om alla elever var på skolan för att förebygga vidare smittspridning.

För Rosendalsgymnasiet innebär det att under vecka 18-23 kommer elever på IMA och SPRINT ha all sin undervisning på plats på skolan. För elever på NA- och SA-programmen fortsätter upplägget med deltidsdistans och vi kommer de sista veckorna prioritera eleverna i  åk 3, så att de får ha all sin undervisning på plats på skolan. Detta innebär att:

vecka 18 är åk 1 på distans
vecka 19 är åk 2 på distans
vecka 20 är åk 1 på distans
vecka 21 är åk 2 på distans
vecka 22 är åk 1 på distans 
vecka 23 inga elever på distans (åk 3 har då tagit studenten)
 

För elever på NA- och SA-programmen kan vissa undantag från distansveckorna göras och det gäller för: 

vissa elever med stödbehov, 
vissa praktiska moment (vissa laborationer, vissa delar av estetiska ämnen, vissa delar av idrott), 
vissa examinationer som inte lämpar sig för distans. 
 

Torsdag den 20 maj är endast elever på skolan som skriver prov. Resterande elever på distans.  

Tisdag den 1 juni är endast åk 3 på skolan. Åk 1, åk 2, IMA och SPRINT har distans. 

26 april 2021