Distansundervisning v 45-51

Här kommer information kring upplägget med undervisning i skolan och viss undervisning via distans under perioden vecka 45 fram till jul. Utifrån hur smittläget Covid-19 i Uppsala är just nu och att trängseln i kollektivtrafiken säkerligen kommer öka när det blir kallare ute kommer Rosendalsgymnasiet (och de andra stora kommunala gymnasieskolorna - Katedral, Lundellska och Celsius) fortsätta att kombinera undervisning på plats i skolan med undervisning via distans även fram till jul.

Tillsammans fortsätter vi att hjälpas åt, ta ansvar och visa hänsyn för att förebygga ökad smittspridning av Covid-19 och för att även fortsättningsvis kunna hålla skolan öppen. Vi håller i och håller ut tillsammans!
Rosendalsgymnasiet kommer fortsätta med tre veckors intervall, så att alla elever är mer tid på skolan än hemma. Från vecka 48 kommer även åk 1 att ha viss undervisning via distans.
Så här kommer upplägget se ut - vilka klasser har distansundervisning vilka veckor:

Vecka 45 SA18, NA18ABCD distans

Vecka 46 NA19ABCD distans

Vecka 47 SA19, SB19, SMIP19A, SMIP19B, SMIP18A, SMIP18B distans

Vecka 48 Åk 3 distans

Vecka 49 Åk 2 distans

Vecka 50 Åk 1 distans

Vecka 51 Åk 3 distans

IMA och SPRINT har all undervisning på skolan. 

Mer information från Uppsala Kommun

 

15 oktober 2020