Distansundervisning

Rosendalsgymnasiet - distansundervisning och undantag under perioden den 7 december till 6 januari Torsdagen den 3 december beslutade Folkhälsomyndigheten rekommendera- gymnasieskolorna att övergå till distansundervisning under perioden måndag 7 december till 6 januari. I rekommendationerna lyfts även en rad undantag fram. På Rosendalsgymnasiet gäller övergången till distansundervisning för alla elever på samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet, samtliga årskurser.

Beslutet tas då smittspridningen ökat i Sverige och åtgärden är ett komplement till övriga åtgärder för att bromsa smittspridningen. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

I rekommendationerna finns även en del undantag. För Rosendalsgymnasiet innebär dessa undantag att:

  • De elever som går på SPRINT och IMA kommer fortsatt ha all undervisning på skolan,

  • Elever som är symtomfria kommer komma till skolan och skriva nationella prov vecka 51.

  • Vissa elevgrupper kommer komma till skolan och skriva de examinationer på plats som inte går att genomföra på distans eller skjuta upp. 

  • Vissa elever som i övrigt är sårbara för distansundervisning kommer efter beslut av rektor eller programrektor få möjlighet att följa sin distansundervisning på plats på skolan.

4 december 2020