Åtgärder för att förhindra smitta Covid-19, ht 2020

Efter en vår då lärandet skedde via distans och då skolbyggnaden var stängd ser vi nu fram emot att få öppna Rosendalsgymnasiet för våra elever igen. Vi vill alla att skolan ska kunna fortsätta kunna hålla öppet och vi vill alla bidra till att förhindra smittspridning. Rosendalsgymnasiet följer Folkhälsomyndighetens allmänna förebyggande rekommendationer samt FHM:s och Skolverkets förslag på förebyggande åtgärder för gymnasieskolan i största möjliga mån. Vi behöver alla visa hänsyn och ta ansvar. Tillsammans hjälps vi åt att förhindra smitta.

Vi har gjort anpassningar av schemat, möblering i den mån det är möjligt, sett över riktlinjer för lunch, cafeterian och städning. . 

Vi uppmanar alla i personalen och alla elever som kan att cykla eller gå till skolan. Detta för att minska trängseln i kollektivtrafiken. 

Under perioden vecka 35-43 kommer elever som går i åk 2 och åk 3 i tre veckors cykler ha en vecka med all undervisning via distans och två veckor med undervisning på plats på Rosendal. Åtgärden genomförs för att vi ska bidra till minskat antalet elever som behöver ta sig till och från skolan med kollektivtrafik och därmed trängseln.

Följande veckor har nedan angivna klasser undervisning via distans:

Vecka 35, 38, 41 - Na18A, Na18B, NA18C, NA18D, SA18

Vecka 36, 39, 42 - NA19A, NA19B, NA19C, NA19D

Vecka 37, 40, 43  - SA19, SB19, SMIP19A, SMIP19B, SMIP18A, SMIP18B

Distansundervisningen sker i realtid, dvs elevernas lektion börjar enligt tiden i schemat och de elever som har distansvecka kopplat upp sig via Meet eller enligt instruktion från läraren för att deltar på lektionen.

Åk 1, SPRINT och IMA kommer ha alla sin undervisning på Rosendal under vecka 35-43. 

Nedan förebyggande åtgärder för att förhindra smitta Covid-19 gäller för alla elever på Rosendalsgymnasiet tillsvidare under höstterminen. 

Vanliga frågor svarar vi på här.

 

Till elever på Rosendalsgymnasiet – förebyggande åtgärder för att förhindra smitta Covid-19, ht 2020

 

Vi vill alla att skolan ska kunna fortsätta hålla öppet. Det kräver att vi alla visar hänsyn och tar ansvar.  Tillsammans hjälps vi åt att förhindra smitta. 

 • Vid minsta symptom på Covid-19 ska du stanna hemma.. På 1177 finns symptomen listade. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Först efter två symtomfria dagar får du komma tillbaka till skolan. Om du har symtom bör du testa dig för Covid-19(det gäller fr o m år 4 i grundskolan). Testning bokas via 1177.se 

 • Tvätta händerna ofta - hela handen och minst 30 sekunder! Tvätta alltid händerna när du kommer till skolan på morgonen, inför lunch, vid toalettbesök. 

 • Använd handsprit där det finns utställt på skolan om du inte har möjlighet att tvätta händer. 

 • Hålla avstånd till andra. Tänk på det även i korridorer och vid skåpen. Coronasäker hälsning! 

 • Hosta och nys i armvecket!

 • Vistas utomhus när det går - ät gärna lunch ute på innergården och gå ut när du har rast. 

 • Cykla eller gå till skolan om du kan. Det minskar trängseln i kollektivtrafiken och förebygger att smittspridning sker på väg till skolan. 

 • Tänk på att hålla avstånd i våra två lunchköer.

 • Låt bänkarna stå med avstånd i klassrummen. Möblera inte om och skjut ihop borden. 

 • Gå in i klassrummen inför att lektion ska börjar istället för att stå kvar ute i korridoren. Det minskar trängseln i korridoren. 

 

 • På vissa lektioner, t.ex. undervisning i idrott, musik, dram och laborationer finns särskilda anpassningar - viktigt att du följer dessa instruktioner.

 • Under perioden vecka 35 till vecka 44 kommer alla elever i åk 2 och åk 3 varva två veckors undervisning på skolan med en veckas undervisning via fjärrundervisning. Detta för att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Du som är vårdnadshavare sätt dig gärna tillsammans med din ungdom och prata igenom de förebyggande åtgärderna.

17 augusti 2020