Till elever och vårdnadshavare på Rosendalsgymnasiet!

I går kväll torsdagen den 24 september fick en av våra elever besked att hen testats positivt för Covid-19. Eleven var senast på skolan tisdagen den 15 september och var sedan hemma från onsdag då symtomen uppkom. Sedan dess har hen varit hemma och den här veckan har eleven och hens klass haft distansundervisning. Berörd klass kommer få särskild information. Smittskyddsenheten är inblandade i detta och smittspårar och kommer att kontakta berörda personer.

 

Det är oerhört viktigt att du vid symptom stannar hemma, sjukanmäler dig och bokar tid för provtagning. Mer information finns på1177.se

Det som händer när vi får information om att det varit en smittad person på skolan är att vi tar kontakt med den smittade för att säkerställa att smittan är bekräftad och att smittskyddsenheten är inkopplad. Därefter informerar vi personal, elever/vårdnadshavare om händelsen. Det här är ett sådant informationsbrev. Om det dyker upp ny information att ge så informerar vi igen.

Du känner oro kan kontakta någon av oss i skolledningen:

rektor Jeanette Fry jeanette.fry@rosendalsgymnasiet.se

programrektor SA Sara Undén sara.unden@rosendalsgymnasiet.se

programrektor NA och IMA Christer Nilsson christer.nilsson@rosendalsgymnasiet.se

eller vår skolsköterska Katia Grzenik katia.grzechnik@rosendalsgymnasiet.se

Här kommer länkar med mer information: 

Boka tid för provtagning för covid-19, Uppsala län

Läs även Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den som träffat någon som har covid-19. 

Läs mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nu fortsätter vi hjälpas åt, ta ansvar och visa hänsyn för att fortsatt kunna hålla smittspridningen på låga nivåer och kunna hålla skolan fortsatt öppen för undervisning. 

25 september 2020