Info om Covid-19 lå21/22 på Rosen!

När höstterminen börjar återgår undervisningen till närundervisning på plats i skolan. Pandemin är inte över. Vi har alla ett ansvar och vi måste alla hjälpas åt att förhindra smittspridning och fortsätta följa de allmänna rekommendationerna Håll i och håll ut

● Stanna hemma vid symtom.

Vid minsta symtom på Covid-19 ska du stanna hemma. På 1177 finns symtomen listade. Om du har symtom ska du boka tid för test via 1177.se. Om du testas positivt ska du anmäla detta till skolan. Glöm inte att frånvaroanmäla dig via Skola24. Mejla dina lärare och fråga om du kan följa undervisningen via Meet.

● Håll avstånd.

Tänk på det överallt på skolan - i korridorer, i lunchkön och vid skåpen. Coronasäker hälsning! Åk inte hiss. Gå in i klassrummen inför att lektion ska börja istället för att stå kvar ute i korridoren. Vistas utomhus när det går - ät gärna lunch ute på innergården och gå ut när du har rast.

● God handhygien.

Tvätta händerna ofta - hela handen och minst 30 sekunder! Tvätta alltid händerna när du kommer till skolan på morgonen, på raster, inför lunch, vid toalettbesök.

● Undvik kollektivtrafik om möjligt.

Vi uppmanar alla elever som kan att cykla eller gå till skolan. Detta för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Vi erbjuder via Akademiska hus elever med bil att parkera gratis under höstterminen.

● Hosta och nys i armvecket!

 

Riktlinjer vid konstaterad smitta covid19

Informera skolan om du testas positivt

Om elev testar positivt för Covid-19 ska skolledningen på Rosendal omgående informeras.

 

Rektor/programrektor kartlägger

Skolledningen kartlägger alla nära kontakter smittad elev haft på skolan från och med 48 timmar innan eleven fick första symtom. Nära kontakt innebär sammanlagd tid av 15 minuter per arbetsdag då två meter inte kunnat upprätthållas. De som har haft nära kontakt med den smittade 48 timmar innan första symtom har exponerats för smittan och kan ha blivit smittade. Eleven (och vårdnadshavare om eleven är under 18 år) meddelas detta via mejl.

Om elev varit i nära kontakt med person på skolan som testat positivt för Covid 19, inom 48h före att personen känt första symptom (dvs exponerats för smitta) ska eleven stanna hemma och boka provtagning samma dag och 5 dagar efter den nära kontakten. (OBS! om det redan har gått 5 dagar sedan den nära kontakten räcker det med en provtagning. Sjukvården informerar hur du ska göra) Direktiven gäller även om man är symptomfri. Om provtagningen 5 dagar efter nära kontakt visar negativt resultat kan man återgå till skolan om man är symptomfri. Om du tidigare testats positiv för Covid-19 eller via test fått bekräftat antikroppar eller är färdigvaccinerad (två sprutor och minst två veckor efter sista sprutan har passerat) undantas du från kartläggningen och kan vistas i skolan även om du haft nära kontakt med elev eller medarbetare som testats positiv för Covid-19. Detta gäller upp till 6 månader efter det att du insjuknat.

 

Frånvaroanmälan och fjärrundervisning

Under tiden elev stannar hemma för att invänta provsvar ska eleven anmäla frånvaro i Skola24. Eleven mejlar undervisande lärare och undersöker om hen kan följa undervisningen via Meet.

 

Så förebygger vi smitta

Vi fortsätter med förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. Vi har uppdaterat skolans Risk- och konsekvensanalys med åtgärder som är anpassade efter nuläget och de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skolverket och regionens smittskydd. Vi har bland annat gjort anpassningar av schemat och möblering i den mån det är möjligt, anpassningar i matsalen och cafeterian, bibliotek, ventilation och städning.

 

Vaccinationer är viktiga för att stoppa smittan

En positiv förändring under sommaren är att merparten av skolans medarbetare har hunnit bli vaccinerade och att vaccineringen av er som är 16–18 år pågår. Det är fortsatt viktigt att alla utnyttjar möjligheten att vaccinera sig för att stoppa smittspridningen. Du får vaccinera dig mot covid-19 under skoltid. När du vaccinerar dig under skoltid anmäler du annan skolaktivitet.

 

Nu fortsätter vi att håll i och hålla ut, hjälpas åt och ta ansvar! Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att förebygga smittspridning.

 


Sara Undén, Christer Nilsson och Jeanette Fry/ Skolledning Rosendalsgymnasiet

18 augusti 2021