Nya riktlinjer för kartläggning och provtagning

Inför risk för en tredje våg i pandemin och på grund av ökad förekomst av potentiellt mer smittsamma varianter av viruset har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19. Den 2 mars 2021 presenterade Folkhälsomyndigheten nya åtgärder riktade mot nära kontakter på arbetsplatser vid konstaterat fall av covid-19. Utbildningsförvaltningen har med bistånd av Smittskyddet i Region Uppsala tagit fram den här rutinen.

Vi börjar med definition av nära kontakt.

Sammanlagd tid av 15 minuter per arbetsdag då två meters distans inte har kunnat upprätthållas.

När elev på skolan testat positivt för covid:  

Smittad elev kontaktar skolan. Rektor (eller av rektor utsedd person) kontaktar eleven och kartlägger om eleven varit på skolan och haft nära kontakt med andra elever och personal 48 timmar innan första symtom. Rektor (eller av rektor utsedd person) informerar de elever som haft nära kontakt med eleven som konstaterats smittad

, att de kan ha utsatts för smitta. Dessa elever ska stanna hemma, testa sig samma dag och därefter testa sig 5 dagar efter kontaktdagen (om det redan har gått mer än 5 dagar sedan nära kontakt räcker det med att boka test samma dag). Om provtagningen som görs efter 5 dagar visar negativt resultat kan eleven återgå till skolan om hen är fortsatt symtomfri.

Rektor (eller av rektor utsedd person) informerar även berörd personal. 

När personal på skolan testat positivt för covid:  

Smittad personal meddelar rektor och närmaste chef. Rektor meddelar skolans personal. Rektor (eller av rektor utsedd person) meddelar de elever som varit i nära kontakt från 48h före smittad persons första symtom. Dessa elever ska följa direktiven att stanna hemma och boka tid för provtagning samma dag och 5 dagar efter nära kontakt (om det redan har gått mer än 5 dagar sedan nära kontakt räcker det med att boka test samma dag). Om provtagningen, som görs efter 5 dagar efter nära kontakt, visar negativt resultat kan eleven återgå till skolan om hen är fortsatt symtomfri.

Om du tidigare testats positiv för Covid-19 eller via test fått bekräftat antikroppar utantas du från smittspårning och kan vistas i skolan även om du haft nära kontakt med elev eller medarbetare som testats positiv för Covid-19. Detta gäller upp till 6 månader efter det att du insjuknat. 

Kom ihåg att följande fortfarande är av yttersta vikt för att förhindra smittspridning och slippa utöka distansundervisningen:

1.     Stanna hemma vid minsta symtom och boka provtagning. Om du testar positivt för Covid-19 kontakta skolan omgående.

2.     Stanna hemma om någon i hushållet testat positivt för covid-19, följ riktlinjerna för hushållskarantän.

3.       Stanna hemma om smittskyddsläkare eller skolan meddelat dig att du blivit utsatt för smittrisk på skolan och du ännu inte fått provsvar på prov du bokat 5 dagar efter nära kontakt med smittad person. 

4.     Håll fysisk distans till varandra så bra det går under hela dagen (överallt på väg till skolan, i matsalskön, vid skåpen, i kiosken)

5.     Håll god handhygien och peta inte i ansikte och på munskydd.

6.     Om du behöver hosta, nysa, gå undan och gör det i armvecket.

7.     Undvik bussar och tåg så långt du kan. Om du åker buss och tåg använd munskydd och håll avstånd.

8.     Undvik folksamlingar och fester, klasshäng IRL och fysiska kompismys.

Nu fortsätter vi att hålla i och hålla ut, hjälpas åt och ta ansvar! Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att förebygga smittspridning. 

12 mars 2021