Nya riktlinjer angående information om Covid-19

Vi har nu fått nya riktlinjer angående information om smittade elever. Viktigt att påpeka är att vi även fortsättningsvis vill få in information från er och våra elever om någon testar positivt - via snabbtest eller PCR-test- för Covid-19. Detta för att hålla koll på hur smittspridningen utvecklas på skolan. Här kommer de nya riktlinjerna angående information:

Information om covid-19 och smittspårning

Smittspridningen av covid-19 är nu omfattande och det märker vi av på våra skolor. Tidigare har respektive rektor eller mentor informerat om nya fall på skolan, i en klass eller i en årskurs. Syftet har varit att göra er som elever och vårdnadshavare medvetna om en förhöjd risk för smitta. 

I och med att smittan nu är så pass utbredd kommer inte mentor eller rektorerna längre att informera då en skola, klass eller årskurs har nya fall av covid-19. Detta gäller från och med 27 januari 2022. Beslutet om denna förändring har tagits i samråd med Region Uppsalas smittskydd.

Du som är elev eller vårdnadshavare ska utgå ifrån att du eller din ungdom kan befinna sig i en miljö där smitta förekommer och var därför, som vanligt, observant på symtom.

Här finns information om vad som gäller i region Uppsala vid exempelvis symtom och covid-19 i hemmet.  

Vi följer fortfarande upp bekräftade fall i våra verksamheter så fortsätt gärna att meddela skolan om ni har covid-19. Med bekräftad menar vi numera positivt testsvar från antigentest (så kallade snabbtest) eller PCR-test.

 

Hälsningar Christine Kastner Johnson, gymnasiechef i Uppsala kommun

31 januari 2022