Undervisning under vecka 9 till vecka 12

Idag fattades beslut om hur undervisningen kommer fortgå under perioden 1 mars (vecka 9) till och med den 26 mars (vecka 12) 2021, dvs fram till påsklovet. Beslutet är taget utifrån nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och det rådande smittläget.

Under vecka 9-12 kommer elever på IMA och SPRINT ha all sin undervisning på plats på skolan. För elever på NA och SA fortsätter upplägget med deltidsdistans och årskursvis tre veckors cykel. Detta innebär att:

  • vecka 9 är åk 1 på distans

  • vecka 10 är åk 3 på distans

  • vecka 11 är åk 2 på distans

  • vecka 12 är åk 1 på distans

 

För elever på NA och SA kan vissa undantag från distansveckorna göras och det gäller för: 

  • vissa  elever med stödbehov, 

  • vissa praktiska moment (vissa laborationer, vissa delar av estetiska ämnen, vissa delar av idrott), 

  • vissa examinationer som inte lämpar sig för distans. 

10 februari 2021