Undervisning vecka 14 till 17

Idag fattades beslut om hur undervisningen kommer fortgå under perioden vecka 14-17, dvs från påsklovet till och med fredag den 30 april. Beslutet är fattat efter samråd med smittskyddet i Region Uppsala. Utifrån osäkerheten i smittläget är det fortsatt viktigt att minska trängseln i skolorna och därmed kommer upplägget med deltidsdistans att fortsätta.

För Rosendalsgymnasiet innebär det att under vecka 14-17 kommer elever på IMA och SPRINT ha all sin undervisning på plats på skolan. För elever på NA och SA fortsätter upplägget med deltidsdistans och årskursvis tre veckors cykel. Detta innebär att:

  • vecka 14 är åk 3 på distans
  • vecka 15 är åk 2 på distans
  • vecka 16 är åk 1 på distans
  • vecka 17 är åk 3 på distans

 

För elever på NA och SA kan vissa undantag från distansveckorna göras och det gäller för: 

  • vissa elever med stödbehov, 
  • vissa praktiska moment (vissa laborationer, vissa delar av estetiska ämnen, vissa delar av idrott), 
  • vissa examinationer som inte lämpar sig för distans.
24 mars 2021