Åtgärder för att förhindra smitta Covid-19, LÅ 2021

Vi befinner oss i en pandemi. Rosendalsgymnasiet följer i största möjliga mån riktlinjer och förslag på förebyggande åtgärder för gymnasieskolan från FHM, Arbetsmiljöverket och Skolverket. Vi behöver alla visa hänsyn och ta ansvar. Tillsammans hjälps vi åt att förhindra smitta.

Vi vet även hur viktig skolan är för elevernas utbildning och mående. 

Varje vecka träffas den utvidgade skyddsombudsgruppen på skolan för att utvärdera vidtagna åtgärder och besluta om ev ytterligare åtgärder för att förebygga smittspridningen. 

Vi har gjort anpassningar av schemat och möblering i den mån det är möjligt, sett över riktlinjer för lunch, cafeterian, bibliotek och städning. 

Vi uppmanar alla i personalen och alla elever som kan att cykla eller gå till skolan. Detta för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Vi erbjuder via Akademiska hus elever med bil att parkera gratis under delar av läsåret. 

Under läsårets gång har de nationella och regionala anpassningarna för närundervisning och fjärr- och distansundervisning som vi följer varierat. De regionala besluten fattas efter avstämning med smittskyddet i Region Uppsala, syftet är att minska trängseln i kollektivtrafiken och trängseln på skolan. Distansundervisningen sker i realtid (så kallad fjärrundervisning), dvs elevernas lektion börjar enligt tiden i schemat och de elever som har distansvecka kopplat upp sig via Meet eller enligt instruktion från läraren för att delta på lektionen.

Nedan förebyggande åtgärder för att förhindra smitta Covid-19 gäller för alla elever på Rosendalsgymnasiet tillsvidare under höstterminen. 

Till elever på Rosendalsgymnasiet – förebyggande åtgärder för att förhindra smitta Covid-19, LÅ 2021

Vi befinner oss i en pandemi och det kräver att vi alla visar hänsyn och tar ansvar.  Tillsammans hjälps vi åt att förhindra smitta. 

 • Vid minsta symtom på Covid-19 ska du stanna hemma. På 1177 finns symtomen listade. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Om du har symtom ska du boka tid för test via 1177.se. Om du testas positiv ska du anmäla detta till skolan. 

 • Tvätta händerna ofta - hela handen och minst 30 sekunder! Tvätta alltid händerna när du kommer till skolan på morgonen, på raster, inför lunch, vid toalettbesök. 

 • Använd handsprit där det finns utställt på skolan, om du inte har möjlighet att tvätta händer. 

 • Håll avstånd till andra. Tänk på det även i korridorer och vid skåpen. Coronasäker hälsning! Åk inte hiss. 

 • Hosta och nys i armvecket!

 • Vistas utomhus när det går - ät gärna lunch ute på innergården och gå ut när du har rast. 

 • Cykla eller gå till skolan om du kan. Det minskar trängseln i kollektivtrafiken och förebygger att smittspridning sker på väg till skolan. 

 • Tänk på att hålla avstånd i våra två lunchköer.

 • Låt bänkarna stå med avstånd i klassrummen. Möblera inte om och skjut ihop borden. 

 • Gå in i klassrummen inför att lektion ska börjar istället för att stå kvar ute i korridoren. Det minskar trängseln i korridoren. 

 • På vissa lektioner, t.ex. undervisning i idrott, musik, drama och laborationer finns särskilda anpassningar - viktigt att du följer dessa instruktioner.

Du som är vårdnadshavare, sätt dig gärna tillsammans med din ungdom och prata igenom de förebyggande åtgärderna.

3 februari 2021