Avslutning åk 1 och 2

Elever i åk1 och 2 har sommaravslutning tisdag den 12 juni.

13 april 2018