Avslutning åk 1 & 2 – 2019

Elever i åk1 och 2 har sommaravslutning tisdag den 11 juni.

13 april 2018