Hej alla Rosen-elever!

 

Idag efter er julavslutning höll Regeringens presskonferens där det framkom att Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolorna att fortsätta bedriva fjärr- och distansundervisning ytterligare två veckor t.o.m. den 24 januari. Detta innebär att det beslut Uppsala kommuns ordförande för utbildningsnämnden fattade för perioden 7 december till 6 januari nu förlängs till den 24 januari. Distansundervisningen gäller för alla elever på Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet samtliga årskurser. I rekommendationerna finns fortsatt en del undantag. För Rosendalsgymnasiet innebär dessa undantag att:

  • de elever som går på SPRINT och IMA kommer fortsatt ha all undervisning på skolan,

  • vissa elevgrupper kommer komma till skolan och skriva de examinationer på plats som inte går att genomföra på distans eller skjuta upp (vilka examinationer som kommer genomföras på skolan kommer kommuniceras till er elever via er undervisande lärare),

  • vissa elever som i övrigt är sårbara för distansundervisning kommer efter beslut av rektor eller programrektor få möjlighet att följa distansundervisningen på skolan. 


Nu önskar jag dig en riktigt God jul och Gott nytt år!

18 december 2020