Delvis distansundervisning från 25 januari

Torsdag 20 januari kom besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen att från och med den 25 januari bör det ske en gradvis återgång till närundervisning (dvs undervisning på plats på skolan) för alla elever. Utbildningsminister Anna Ekström beskrev vid presskonferensen idag: “Att bedriva undervisning via fjärr eller distans i stor skala och över lång tid är en ingripande åtgärd i den här generationens skolgång. Det har krävts men det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt. Skolan är avgörande för många ungdomars framtid.“ Det är utifrån detta avvägande som FHM anser att det nu är dags att gå tillbaka till ett undervisningsupplägg med deltid distans.

Efter att detta kommunicerats från regeringen tog gymnasieledningen i Uppsala kommun kontakt med smittskyddet i Region Uppsala som gav besked att läget i Uppsala nu är sådant att gymnasieeleverna kan återgå till ett upplägg med undervisning på deltid distans som det såg ut i slutet av höstterminen. För Rosendalsgymnasiet innebär det att vi återgår till den treveckors årskursvisa cykel vi hade tidigare, fram till och med sportlovet: 

Vecka 4 åk 2 på distans

Vecka 5 åk 1 på distans

vecka 6 åk 3 på distans

vecka 7 åk 2 på distans

IMA och SPRINT fortsätter att ha all undervisning på plats på skolan. 

Under veckorna med distansundervisning finns även vissa undantag. Dessa är: 

 • om en examination
       inte kan skjutas upp eller genomföras via distans,
 • vissa praktiska
       moment som inte kan skjutas upp eller genomföras via distans,
 • vissa elever med
       stödbehov.

Det är nu viktigt att vi alla håller i och håller ut och det finns mycket vi kan göra och måste göra för att förebygga smittspridningen. Här är det viktigt att vi alla tar hänsyn och tar ansvar och gör detta. Det du gör är viktigt!

Förebyggande åtgärder för att minska smittspridning: 

 

 • Stanna hemma om du
       har symtom. Det gäller även vid examinationer. Om du har symtom och är
       hemma kommer du får visa dina kunskaper vid ett senare tillfälle. Boka tid
       för testning om du har symtom via 1177. Om du testar positivt meddela
       skolan omgående. 

 

 • Håll avstånd. Det gäller hela
       tiden! Även om vi är glada att ses igen så ingen fysisk kontakt med
       varandra. Distanskramar och coronasäkra hälsningar är det som gäller. Åk
       inte hiss! Håll avstånd i matsalskön och i matsalen. Följ de markeringar
       som finns. 

 

 • Tvätta händer. Noga och länge.

 

 • Om möjligt undvik
       kollektivtrafiken.
  Om du måste åka kollektivtrafik ska du använda
       munskydd särskilda tider. 

Vi ser fram emot att ses igen och nu är det viktigt att vi alla hjälps åt så att vi kan fortsätta att hålla skolan öppen.

22 januari 2021