Uppsala kommuns Sustainability Hackathon

Stort grattis till eleverna i SMIP19A som vann Uppsala kommuns Sustainability Hackathon deltävling!

Den 17 oktober deltog ett 60-tal elever från Uppsalas gymnasieskolor i kommunens Sustainability Hackathon deltävling. Eleverna diskuterades hållbarhet med utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål och fokus låg på att eleverna skulle föreslå åtgärder som skulle minskad stress och ökad psykisk hälsa hos ungdomar. Sustainability Hackathon arraggerades av We Change. 
 
Juryns motivering löd: 

"Genomtänkt problemformulering med konkreta förslag med helhet och bredd. Olika målgrupper vägdes in där ett ojämlikhetsperspektiv fanns med. Framställningen var genomtänkt och imponerade, samt involverade alla gruppmedlemmar som visade stort engagemang."

4 november 2019