Till hösten startar IMA på Rosendalsgymnasiet

Individuellt alternativ (fler än fem betyg) är ett introduktionsprogram som står öppet för ungdomar som ännu inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till yrkesprogram eller högskoleförberedande program och har med sig betyg från tidigare studier som motsvarar minst fem godkända betyg från ämnen åk 9.

Photo by Gaelle Marcel on Unsplash

Skolan erbjuder möjlighet att studera följande grundskoleämnen:

matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska, idrott, biologi,

kemi, fysik, samhällskunskap, geografi, religion, historia, bild och

modersmål.

Rosendal kommer under senare delen av vårterminen ta emot besök av elever, vårdnadshavare och syvar som vill få mer information om vår utbildning. Det går också bra att mejla eller ta kontakt med skolan och då främst ansvarig programrektor Christer Nilsson tel: 0725390488 eller via mejl christer.nilsson@rosendalsgymnasiet.se

26 mars 2020