Information till elever Rosendalsgymnasiet (med kopia till vårdnadshavare i åk 1

Hej alla Rosendalare! Alla elever som är friska deltar i distansundervisning. Lektioner vid distansundervisning följer ditt ordinarie schema. Om du är sjuk förväntas du vila och ta hand om dig och då har du ingen möjlighet att följa distansundervisningen. Be dina vårdnadshavare sjukanmäla dig som vanligt vid sjukdom om du är över 18 år sjukanmäler du dig själv.

Respektive lärare lägger på sin personalsida på Rosnet upp instruktioner, så att du vet vad du ska göra för att delta på respektive lektion. Du måste även kontinuerligt (minst två gånger per dag - innan första lektionen börjar och efter avslutad skoldag) läsa din skolmail då det här kan komma även annan viktig information. 

Hur distansundervisningen bedrivs bestämmer respektive lärare utifrån kursens behov. 

Om du har frågor angående instruktionerna på lärarens personalsida mailar du läraren för att ta reda på vad som gäller.

Läraren kommer ge dig instruktioner för vad du ska göra för att få närvaro registrerad i Dexter för respektive lektion. 

Om du glömt t.ex. böcker eller dator i skolan kommer vi imorgon ha bemanning vid huvudentrén som öppnar för dig så att du kan hämta det du behöver. 

Ta hand om er så hörs vi via mail.

18 mars 2020