Studentfirande 14 augusti 2020

Vi kommer att fira årets studenter på plats på skolan den 14 augusti. Dagen kommer att innehålla studentfotografering, studentlunch och klassvisa utspring. Respektive student får ha max två personer som tar emot vid utspringet och gästerna kommer alla hänvisas till var sin plats. Då det är sju klasser som ska springa ut är det viktigt att vi alla värnar de tider som är angivna.

NA17A fotografering kl 09.00 (samling kl 08.55 vid huvudentrén), efter fotograferingen samling i klassrum och därefter lunch, utspring på framsidan vid huvudentrén kl 13.05.

NA17B fotografering kl 09.00 (samling kl 08.55 på innergården), efter fotograferingen samling i klassrum och därefter lunch, utspring på innergården kl 13.05.

NA17C fotografering kl 09.30 (samling kl 09.25 vid huvudentrén), efter fotografering samling i klassrum och därefter lunch, utspring på framsidan vid huvudentrén kl 13.30. 

NA17D fotografering kl 09.30 (samling kl 09.25 på innergården), efter fotograferingen samling i klassrum och därefter lunch, utspring på innergården kl 13.30.

SMIP17A fotografering kl 10.00 (samling kl 09.55 vid huvudentrén), efter fotograferingen samling i klassrum och därefter lunch, utspring på framsidan vid huvudentrén kl 14.00.

SMIP17B fotografering kl 10.00 (samling kl 09.55 på innergården), efter fotograferingen samling i klassrum och därefter lunch, utspring på innergården kl 14.00.

SA17 fotografering kl 10.30 (samling kl 10.25 vid huvudentrén), efter fotograferingen lunch och därefter samling i klassrum, utspring på innergården kl 14.30.

25 juni 2020