Student 2021 på Rosen

Vi kommer fira våra blivande studenter med dunder och brak, men studentfirandet kommer inte vara som “vanligt”. Vi måste ta ansvar och ta hänsyn till smittläget och smittsäkra studentfirandet.

Vi planerar utifrån två olika scenarier: 

Ett scenario med programvisa lunchsittningar och ceremoni i matsalen samt klassvisa utspring.

Ett scenario där det är klassvis lunch i lektionssalar och ceremoni samt klassvisa utspring. 

Dessutom kommer det finnas tid för klasserna för fotografering och tid i klassrummen tillsammans med mentorerna. 

Här är tiderna för respektive klass utspring oavsett vilket av ovan två scenarier det blir:

Kl. 12 Utspring NA18A på framsidan genom huvudentrén och NA18B mot innergården 

Kl. 12.30 Utspring NA18C på framsidan genom huvudentrén och NA18D mot innergården

Kl. 14.10 Utspring SMIP18a på framsidan genom huvudentrén och SMIP18b mot innergården

Kl. 14.40 Utspring SA18 mot innergården

Smittskyddet i Region Uppsala har även gett ett preliminärt besked angående antal mottagande personer som respektive student får ha. Det är i dagsläget två personer. Ett tips är att ni som är på plats och tar emot studenten på Rosendalsgymnasiet filmar live och livesänder till era närstående som inte kommer kunna delta. Det kommer finnas markeringar på marken var respektive elevs nära och kära får stå och ta emot. 

27 april 2021