Studiebesök på Hånstagård i Vattholma

Eleverna i SA19, SMIP19a och SMIP19b besökte Björn Wallin på Hånstagård i Vattholma. Besöket för en förberedelse inför vinterns projekt "Staten och maten"! I projektet samarbetar vi på Rosendalsgymnasiet med SLU och Lantbrukarnas riksförbund för att tillsammans utveckla våra elevers kunskaper kring global livsmedelsförsörjning.

16 september 2020