Skolstart läsåret18/19

Upprop för årskurs 1 den 20/8 kl. 09.00 i matsalen. Terminsstart för årskurs 2 och 3 enligt schema

13 juni 2018