Fira demokratin - besök av förste vice talman och landshövdingen

I och med att Sverige firar 100 år med demokrati besökte förste vice talman Åsa Lindestam och landshövdingen Göran Enander Rosendalsgymnasiet. Åsa Lindstam höll en presentation om demokratins framväxt för eleverna och sedan blev det frågestund.

 Frågor som eleverna lyfte var bland annat hur riksdagen och de olika politiska partierna kan jobba mer aktivt för att öka riksdagens representativitet så att den i större utsträckning speglar det svenska samhället och vad Åsa Lindestam ansåg vara det största hotet mot demokratin i dagsläget.
12 november 2019