Ledighetsansökan

Ledighet ansöker du om genom att fylla i den här blanketten.

Rosendalsgymnasiet har inte möjlighet att erbjuda stöd för missade kunskaper till följd av ledighet. Det är därför viktigt att eleven själv tar reda på vilka arbetsuppgifter som skall göras. Eleven kan inte ta för givet att få göra missade examinationer vid ett annat tillfälle, utan ledigheten kan ge läraren mindre underlag för bedömningen. Längre ledighet påverkar oftast skolresultatet negativt varför vi ej beviljar ledighet för exempelvis semesterresor eller lönearbete Nedan kan anteckningar och information från lärarna samlas. Dessa redovisas vid ansökan. Skolan kan bevilja tre dagars ledighet per läsår.

Ansökan om ledighet.pdf (PDF, 2 MB)

 

Uppdaterad: