Våra utbildningar

Vi erbjuder naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och språkintroduktion.

Naturvetenskapsprogrammet

Här kan du välja om du vill läsa inriktning naturvetenskap eller inriktningen naturvetenskap och samhälle. Du behöver inte bestämma det när du söker, utan det valet sker i årskurs två.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Här finns inriktningen samhällsvetenskap. Inom ramen för inriktningen väljer du mellan profilen Sa/sam som är ett brett samhällsvetenskapligt program med särskild betoning på psykologi eller profilen Smip som har internationella studier som inriktning. Profilvalet gör du i samband med skol- och programvalet i Dexter.

Alla i årskurs 1 får estetisk förstärkning inom musik, bild och drama. Läs mer om estetisk förstärkning.