Om Rosendalsgymnasiet

Rosendalsgymnasiet erbjuder naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och språkintroduktion. Skolan ger goda förutsättningar för kreativa arbetssätt – arbetssätt som gynnar våra elevers måluppfyllelse och på bästa sätt förbereder dem för vidare studier.

Vår pedagogiska vision

Vår pedagogiska grundsyn bygger på tio teser. Där formulerar vi hur vi ser på varandra som medarbetare och elever och hur vi tänker kring lärande. Läs om vår pedagogiska grundsyn.

För oss är det viktigt att hela tiden utvecklas som professionell organisation men framför allt är det trivseln och lusten för lärande som är vår viktigaste plattform. Vår viktigaste resurs är eleverna och personalen. Många av våra pedagoger har också fått priser. Läs mer här »

Flexibla grupper och schemalösningar

Att alltid arbeta i 32-grupper tror vi inte är optimalt. Vi grupperar i stället våra elever i klasser om 20 elever som en del av sin tid arbetar i 40-grupp, enskilt eller i andra gruppstorlekar. Vi skapar goda förutsättningar för elever och lärare att mötas med hög kvalitet och variation. Längre fördjupningar eller ämnesövergripande projekt underlättas av vårt tisdagsschema som är sammanhängande block på en halv eller en hel dag. Våra lokaler och vår digitala miljö stödjer detta arbete. 

Vi ser gärna också att du som elev trivs så bra på skolan att du vill göra ditt skolarbete på plats och då slipper mycket hemarbete. 

Universitetskontakter

Rosendalsgymnasiet ligger strategiskt beläget på Campusområdet, med två universitet i närheten. Några av våra lärare är rekryterade från Uppsala universitet där de fortfarande har kvar delar av sin tjänst.

Rutiner och arbetsplaner

Om du är mer nyfiken på hur vi arbetar är du välkommen in på vårt intranät Rosnet och studera våra arbetsplaner och policydokument. 

Uppdaterad: