Studie- och yrkesvägledning

Vi som studie- och yrkesvägledare finns till för eleverna. Vi ger information om program- och kursval, vidare studier och arbetsmarknad. Till oss kan eleverna komma med frågor som rör deras skolgång och framtid. Vi vägleder eleven för att denne ska kunna göra väl underbyggda val inför framtiden och för att eleven ska känna sig redo och motiverad för det som kommer efter Rosendalsgymnasiet.

Vi har ett nära samarbete med skolans rektor, lärare och mentorer samtidigt som vi arbetar tätt med elevhälsoteamet för att på bästa sätt kunna hjälpa och underlätta för eleverna på skolan.

Här kan du hämta valkataloger för profilval och de individuella valen:

  

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: SA, SPRINT
Beckman, Anna

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: NA, SPRINT
Hedström, Per
Rum: A 407

Studie- och yrkesvägledare

Tjänstledig
Olof-Ors, Lena
Uppdaterad: