Valmöjligheter på Rosendalsgymnasiet

Individuellt val, profiler och språkval

 

Individuellt val 

Inom ramen för din gymnasieutbildning som består av 2500 poäng ska du välja 200 poäng från kurser som vi erbjuder inom det individuella valet. Vilka kurser du vill läsa som individuellt val väljer du först under åk 1 och åk 2. Kurserna läses sedan i åk 2 eller åk 3.

Här kan du se vilka kurser vi erbjuder: Individuella val Rosendalsgymnasiet

Estetiska kurser inom drama, musik och bild erbjuder vi att du får läsa hos oss. Detsamma gäller meritkurserna matematik 5, engelska 7 och moderna språk 3 och 4. 

 

  

Profiler på programmen 

De tre olika utbildningarna på samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är de tre olika profilerna vi erbjuder. Inriktnings- och profilval till SA önskar eleven i samband med ansökan till programmet och antagning sker med betygsurval. 

De tre profilerna på SA är:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap - SB - läs mer här!
  • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap - SA-sam - läs mer här!
  • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap internationell profil - SMIP - läs mer här!

 

På naturvetenskapsprogrammet (NA) erbjuder vi fyra olika profiler. Profilerna läser du i åk 3 och väljer under åk 2. 

De olika profilerna på NA är: 

  • Bioteknik
  • Biologisk mångfald och hållbar utveckling
  • Fysik
  • Programmering
  • Tvärvetenskap

Här kan du läsa mer om profilerna på NA!

 

 

Språkvalet

På naturvetenskapligt program läser alla elever en kurs moderna språk eller modersmål (100 poäng) inom ramen för programmet. Denna kurs läses i åk 1. Om du önskar läsa fler kurser i moderna språk eller modersmål, gör du det inom det individuella valet i åk 2. 

På samhällsvetenskapsprogrammet läser alla elever två kurser moderna språk eller modersmål (200 poäng) inom ramen för programmet. Du som vill fortsätta att läsa fler nivåer inom det språk du läst kan göra det inom det individuella valet. 

Till åk 1 kan du välja att läsa Franska 1, Franska 3, Italienska 1, Spanska 1, Spanska 3, Tyska 1 eller Tyska 3. Nivå 3 läser du som har läst det specifika moderna språket i åk 9 och fortsätter på gymnasiet. Nivå 1 är ett nybörjarspråk. 

Elever  på Rosendal har även möjlighet att välja att läsa Japanska 1 och Ryska 1 som läses på eftermiddagarna samordnat mellan Uppsala kommuns gymnasieskolor. I dagsläget är undervisningen i japanska och ryska på Katedralskolan. 

Modersmål läses på Celsiusskolan på eftermiddagarna. Inom ramen för ämnet kan du läsa kurserna Modersmål 1, Modersmål 2 och Modersmål - aktiv tvåspråkighet. Mer om vad som gäller för modersmål kan du läsa här

 

Uppdaterad: