Estet +

Eleverna får mycket träning i olika typer av kommunikation. Estet+ är en del av detta arbete. Att hålla tal, att diskutera, analysera, reflektera och debattera.

En kommunikatör behöver även ha verktyg för att förstärka sitt budskap med hjälp av bild, film, musik, kroppsspråk och drama. Att öva på och skaffa sig tillgång till dessa färdigheter är ett av målen med Estet+.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att öva, utveckla färdigheter och hitta olika uttrycksformer som gynnar dem i olika sammanhang där de ska presentera sig själva och sina kunskaper. Kunskaper om, och färdigheter i estetisk kommunikation ökar även förmågan att uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan.

På de högskoleförberedande program som Rosendal har är det mycket plugg och många teoretiska lektioner. Vi har skapat Estet+ för att skapa tillfällen där eleverna får ett annorlunda och förhoppningsvis lite roligt inslag i skoldagen. Vi anser att aktiviteter där kreativt skapande i grupp står i fokus är stressförebyggande, stressreducerande och gemenskapsfrämjande.

Uppdaterad: