Övrig personal

Bibliotekarie

Åström, Lisa

Biblioteksassistent

Duric, Slobodan

IT-tekniker

Pärssinen, Marcus

Istitutionstekniker

Wojcik, Mark

Skolvärd

Rasul, Salah
Uppdaterad: