Övrig personal

Bibliotekarie

Åström, Lisa

Biblioteksassistent

Duric, Slobodan

IT-samordnare, lokalansvarig

Söderman, Hans

Istitutionstekniker

Wojcik, Mark

Skolvärd

Rasul, Salah
Uppdaterad: