Övrig personal

Bibliotekarie

Åström, Lisa

Biblioteksassistent

Duric, Slobodan

Resurslärare

Larsson, Siv

Stödmentor

Lund, Ingalill

IT-samordnare, lokalansvarig

Söderman, Hans

Institutionstekniker

Wojcik, Mark

Skolvärd

Rasul, Salah

Skolvärd

Yunes, Yaser
Uppdaterad: