Biblioteket

Välkomna till Rosendalsgymnasiet skolbibliotek!

Här har du som elev tillgång till böcker och digitala uppslagsverk och databaser. I biblioteket kan du hitta läsning, för ditt eget nöjes skull och för skolarbeten, och på flera olika språk.

Skolbiblioteket arbetar tillsammans med lärare och skolledning för att du som elev ska kunna öka din informationskompetens och läskompetens under dina år på skolan som gymnasieelev eller sprint-elev.

Med sin centrala plats på skolan direkt vid entrén är biblioteket en självklar plats att plugga på – vare sig det är grupparbete eller självständigt arbete – och personalen hjälper dig gärna vidare om du kört fast med informationssökning, källkritik eller behöver lästips

Mål för gymnasieskolan

När studenter går ut från Rosendalsgymnasiet ska de vara väl förberedda för kommande studier och arbetsliv. Biblioteket arbetar från två utgångspunkter; att eleverna ska ha en hög grad av informationskompetens och läskompetens när de tar studenten.

Biblioteket följer Uppsala kommuns biblioteksplan, gällande lagar och förordningar, internationella och nationella riktlinjer samt gällande läroplaner.

Mål för Språkintroduktion

Eleverna på Språkintroktion ska vara väl förberedda för vidare studier. Vi arbetar utifrån utgångspunkterna medie-och informationskompetens och läsning.

Biblioteket följer Uppsala kommuns biblioteksplan, gällande lagar och förordningar, internationella och nationella riktlinjer samt gällande läroplaner.

Kolla @rosenbibblan på Instagram för att se hur vi arbetar i skolbiblioteket.

Här hittar du skolans biblioteksresurser.

Uppdaterad: