Frånvaroanmälan

Registrera frånvaro
Rosendalsgymnasiet använder Skola24 för hantering av frånvaro från och med höstterminen 2020.

Har du som vårdnadshavare inte tillgång till BankID kan du kontakta receptionen på skolan för registrering av aktuell e-postadress. Då ges möjlighet till en alternativ inloggning.
Elever och lärare loggas automatiskt in i systemet Skolportalen när de befinner sig på skolans nätverk. Från annat nätverk används samma användaruppgifter som till datorinloggningen.
 
App för Skola24 finns att ladda ner. Mer information se länk nedan.
 

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan går att göra direkt i Skola24 eller i Skola24mobilapp. Frånvaroanmälan kan göras del av dag, heldag eller upp till 5 dagar framåt.
 
Frånvaroanmälan av omyndig elev ska ske av vårdnadshavare.

Om du måste lämna skolan under skoldagen på grund av sjukdom eller annan giltig orsak, ska du anmäla detta.

Om du har frånvaro mer än några timmar och inte av engångskaraktär behöver du föra en dialog med din mentor. Närvaro är en viktig faktor för att lyckas med sina studier. CSN kräver även heltidsstudier för studiebidrag. 
Uppdaterad: