Den samlade elevhälsan, Rosendalsgymnasiet

Elevhälsoteamet på Rosendalsgymnasiet består av skolsköterska, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och skolpsykolog samt skolledning. Elevhälsoteamets uppdrag är att bidra till och underlätta för elever att nå målet för sina studier. Arbetet görs på såväl individ- grupp- som organisationsnivå. Fokus är skolans gemensamma hälsofrämjande och förebyggande utvecklingsarbete. Vi vill tillsammans med hela skolans personal skapa en lärandemiljö där alla elever kan utvecklas och må bra.

Kurator

Programtillhörighet: SA, SPRINT
Eklund, Gabriella
Rum: A328

Skolsköterska

Programtillhörighet: Alla program
Charlotta Hagström

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: Sa, Sprint
Granat, Elin
rum A 304

Studie- och yrkesvägledare

Hedström, Per
Rum A316

Kurator

Programtillhörighet: NA
Nordén, Gunilla
Rum A32

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: Na
Olof-Ors, Lena
Rum: A306

speciallärare

Programtillhörighet: Alla program
Persson, Veronica
Rum: A 311

Skolpsykolog

Programtillhörighet: Alla program
Sundsten, Leena
Rum: A 330
Uppdaterad: