Den samlade elevhälsan, Rosendalsgymnasiet

Elevhälsoteamet på Rosendalsgymnasiet består av skolsköterska, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och skolpsykolog samt skolledning. Elevhälsoteamets uppdrag är att bidra till och underlätta för elever att nå målet för sina studier. Arbetet görs på såväl individ- grupp- som organisationsnivå. Fokus är skolans gemensamma hälsofrämjande och förebyggande utvecklingsarbete. Vi vill tillsammans med hela skolans personal skapa en lärandemiljö där alla elever kan utvecklas och må bra.

Kurator

Programtillhörighet: NA
Nordén, Gunilla
Rum A32

Kurator

Programtillhörighet: SA, SPRINT
Urborn, Helena
Rum: 338

Skolsköterska

Programtillhörighet: Alla program
Grzechnik, Katia

Speciallärare

Programtillhörighet: Alla program
Persson, Veronica
Rum: A 311

 

Skolpsykolog

Programtillhörighet: Alla program
Sundsten, Leena
Rum: A 330

Studie- och yrkesvägledare

Beckman, Anna

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: NA, SPRINT
Olof-Ors, Lena
Rum: A 404

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: SA, SPRINT
Hedström, Per
Uppdaterad: