Den samlade elevhälsan, Rosendalsgymnasiet

Elevhälsoteamet på Rosendalsgymnasiet består av skolsköterska, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, stödmentor och skolpsykolog samt skolledning. Elevhälsoteamets uppdrag är att bidra till och underlätta för elever att nå målet för sina studier. Arbetet görs på såväl individ- grupp- som organisationsnivå. Fokus är skolans gemensamma hälsofrämjande och förebyggande utvecklingsarbete. Vi vill tillsammans med hela skolans personal skapa en lärandemiljö där alla elever kan utvecklas och må bra.

Kurator

Programtillhörighet: SA, SPRINT
Urborn, Helena
Rum: A325

Skolsköterska

Programtillhörighet: Alla program
Hagström, Charlotta
Rum: A323

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: SA, IM
Granat, Elin
Rum: A 304

Studie- och yrkesvägledare

Hedström, Per
Rum A316

Kurator

Programtillhörighet: NA
Nordén, Gunilla
Rum: A327

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: NA
Olof-Ors, Lena
Rum: A305

Specialpedagog

Programtillhörighet: Alla program
Possnert, Gabriel
Rum: A 311

Skolpsykolog

Programtillhörighet: Alla program
Sundsten, Leena
Rum: A 330

Stödmentor med speciallärarliknande uppgifter

Programtillhörighet: Alla program
Gabrielsson, Maria
Rum: A405
Uppdaterad: