Den samlade elevhälsan, Rosendalsgymnasiet

Elevhälsoteamet på Rosendalsgymnasiet består av skolsköterska, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och skolpsykolog samt skolledning. Elevhälsoteamets uppdrag är att bidra till och underlätta för elever att nå målet för sina studier. Arbetet görs på såväl individ- grupp- som organisationsnivå. Fokus är skolans gemensamma hälsofrämjande och förebyggande utvecklingsarbete. Vi vill tillsammans med hela skolans personal skapa en lärandemiljö där alla elever kan utvecklas och må bra.

Kurator

Programtillhörighet: SA, SB, SMIP, NA a, IMA
Nordén, Gunilla
Rum A32

Kurator

Programtillhörighet: SPRINT, NA b c d
Urborn, Helena
Rum: 338

Skolsköterska

Programtillhörighet: Alla program
Grzechnik, Katia

Skolsköterska

Programtillhörighet: Alla
Juhlin, Maria

Speciallärare

Programtillhörighet: Alla program
Jonsson, Karin
Rum: A 311

 

Skolpsykolog

Programtillhörighet: Alla program
Sundsten, Leena
Rum: A 330

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: SA-sam
Hedström, Per
Rum: A 413

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: SB, SMIP, SPRINT (IMS)
Beckman, Anna
Rum: A 412

Studie- och yrkesvägledare

Programtillhörighet: NA, IMA
Olof-Ors, Lena
Rum: A 404
Uppdaterad: