Är du intresserad av vad det innebär att vara människa i en föränderlig värld? Funderar du över vem du är och hur du påverkas utifrån de livsvillkor du lever i? Då är Sam Beteende rätt program för dig.

Läs mer om Beteende på Rosendal här!

Vi vill tillsammans med dig undersöka vad det innebär att leva som människa idag. Att som person få möjlighet att blomstra i sin individualitet samtidigt som vi alla också präglas av vår kultur och vårt samhälle. Världen vi lever i är föränderlig och erbjuder fler möjligheter än någonsin tidigare. Samtidigt har det moderna samhället allt högre förväntningar på dig som individ. Hur skall du orientera dig i den världen? Hur skall du förstå dig själv och dem och det runt omkring dig som spelar roll för den du är?

Sam Beteende på Rosendal är ett studieförberedande program med en stark helhetssyn kring människan och hennes identitetsskapande i det moderna, mångkulturella samhället. Här lär man sig att förstå sambanden mellan normer, tankesystem, kulturyttringar och maktstrukturer i smått som stort och här får man verktyg för att förstå sig själv, sin samtid och sitt samhälle. Vi är nyfikna på att tillsammans med dig undersöka de verktyg som behövs för att förstå vad det innebär att vara ung idag.

Våra fördjupningskurser

Programfördjupningskurserna skapar tillsammans med övriga kurser en bred och sammanhängande bild och förståelse av människan och hennes samspel med omvärlden. Kurserna fördjupar och knyter ihop programmets profil. Detta i samarbete med de kurser som redan ingår i programmet som psykologi, filosofi, samhällskunskap och svenska. På SA-beteende på Rosendal erbjuder vi dig som elev en fördjupad bild av identitetsskapande, människans tankevärld, det sociala samspelet och hur det moderna samhället med sin kulturella mångfald ger oss nya spelregler och förutsättningar.

Kultur- & idéhistoria

Som en uppföljning till kursen Historia 1b finns denna kurs. Här får du en bredare historisk kännedom om hur människor har levt, tänkt och gestaltat sig själva genom historien. Genom mode, musik, mat, konst, film, arkitektur och litteratur kan vi komma nära hur människor idag, igår och för länge sedan uppfattade sig själva och sin omvärld.

Identitet &Livsfrågor

I den här kursen har vi ett inifrånperspektiv när vi ser på människan. Vem är jag? Vad påverkar min identitet? Vilka livsfrågor brottas jag med? Inom ramen för kursen arbetar vi med alltifrån idéströmningar, livsåskådningar och kultur till hur den ökande individualismen får dig som person att göra nya vägval.

I kursen undersöker vi människans plats i det moderna samhället. Hur påverkas vi att att leva i en värld där det som händer på andra sidan jorden får konsekvenser för oss, här och nu? Hur påverkas vi av att vetenskap och teknologi fortsätter att utvecklas med en hisnande hastighet? Vad innebär detta för våra livsmöjligheter och för olika gruppers relationer till varandra ur ett maktperspektiv?

Antalet platser på respektive inriktning och profil kommer att begränsas och urval göras utifrån meritvärde.

Uppdaterad: