Är du intresserad av vad det innebär att vara människa i en föränderlig värld? Funderar du över vem du är och hur du påverkas utifrån de livsvillkor du lever i? Då är Sam Beteende rätt program för dig.

Läs mer om Beteende på Rosendal här!

Vi vill tillsammans med dig undersöka vad det innebär att leva som människa idag. Att som person få möjlighet att blomstra i sin individualitet samtidigt som vi alla också präglas av vår kultur och vårt samhälle. Världen vi lever i är föränderlig och erbjuder fler möjligheter än någonsin tidigare. Samtidigt har det moderna samhället allt högre förväntningar på dig som individ. Hur skall du orientera dig i den världen? Hur skall du förstå dig själv och dem och det runt omkring dig som spelar roll för den du är?

Sam Beteende på Rosendal är ett studieförberedande program med en stark helhetssyn kring människan och hennes identitetsskapande i det moderna, mångkulturella samhället. Här lär man sig att förstå sambanden mellan normer, tankesystem, kulturyttringar och maktstrukturer i smått som stort och här får man verktyg för att förstå sig själv, sin samtid och sitt samhälle. Vi är nyfikna på att tillsammans med dig undersöka de verktyg som behövs för att förstå vad det innebär att vara ung idag.

Antalet platser på respektive inriktning och profil kommer att begränsas och urval göras utifrån meritvärde.

Uppdaterad: