På vår breda sam-profil ligger fokus på människan i samhället med historiska, sociala, politiska, ekonomiska och kulturella perspektiv. I profilen får du alla fördelar med ett vanligt sam-program, men också extra mycket psykologi och mer tid i svenska.

Läs mer om Sam på Rosendal här!

Eftersom lärarna på Sam Rosendal ofta samarbetar med varandra kan man genom en uppgift nå upp till målen i flera ämnen, så man slipper göra samma sak flera gånger. När lärarna samarbetar innebär det också att du som elev får jobba med färre, men intressanta projekt i skolan.

Hos oss står dörren öppen. Vi tycker att det är viktigt att du kan komma till oss och diskutera, undervisningen ska inte bara pågå på lektionerna. Öppna dörrar är det också till omvärlden. Många projekt blickar utåt och under gymnasiearbetet står världen i fokus. Vi håller också dörren öppen när du slutat hos oss. Varje år återvänder våra gamla elever för att berätta om hur det är på universitetet eller i yrkeslivet.

MYCKET PSYKOLOGI!

Vad har gjort mig till den jag är? Hur fungerar grupptryck? Vad händer i hjärnan vid en depression? Varför leker barn? Detta är några av de frågor vi tar upp inom ämnet psykologi, som vi läser i alla tre årskurser på Sa-sam.

HISTORIA & SAMHÄLLSKUNSKAP

Genom alla dina tre år på gymnasiet följer historien och samhällsvetenskapen med. Hur har samhället utvecklats? Hur fungerar det? Hur har olika människor i olika tider tänkt och tyckt om sina samhällen? Tillsammans undersöker vi allt från hur global politik fungerar till hur enskilda individer kan påverka historien och samhället.

SVENSKA & SKRIVANDE

Debattartiklar, akademiska uppsatser, essäer, analyser – på gymnasiet är det alltid mycket skrivande men här får du genom kursen Skrivande extra tid att slipa på dina texter tillsammans med lärare som har mångårig erfarenhet av professionellt skrivande och skrivundervisning. I Svenska 1, 2 och 3 deltar du till exempel i litteratursamtal och lyssnar på litteraturföreläsningar, tränar argumentation och muntligt framförande.

Antalet platser på respektive inriktning och profil kommer att begränsas och urval göras utifrån meritvärde.

Uppdaterad: