Är du intresserad av internationella frågor och hållbar utveckling? Då är sam-SMIP rätt för dig. Smip är ett samhällsvetenskapligt program med fördjupningskurserna globala utvecklingsstudier 1 och 2 och internationella relationer.

Läs mer om Smip på Rosendal här!

Hållbar utveckling och internationella frågor är centrala i undervisningen och vi har tillgång till aktuell forskning genom lärarnätverket Kompetenscentrum Uppsala: Lärande för hållbar utveckling.

I årskurs 3 gör vi en fältstudie där de teoretiska kunskaperna tillämpas. På Smip får du arbeta i tvärvetenskapliga fördjupningar. Fokus ligger på globala frågor och hållbar utveckling med teman som vatten, konflikt, livsmedelsförsörjning och klimatrollspel. Du samarbetar med andra elever och samlar information, bearbetar och redovisar. Våra olika samarbeten ger dig också en möjlighet att förbättra och utveckla dina tidigare kunskaper. Svårighetsgraden höjs successivt både när det gäller innehåll och redovisningsformer.

Antalet platser på respektive inriktning och profil kommer att begränsas och urval göras utifrån meritvärde.

Uppdaterad: