Är du intresserad av internationella frågor och hållbar utveckling? Då är sam-SMIP rätt för dig. Smip är ett samhällsvetenskapligt program med fördjupningskurserna globala utvecklingsstudier 1 och 2 och internationella relationer.

Hållbar utveckling och internationella frågor är centrala i undervisningen och vi har tillgång till aktuell forskning genom lärarnätverket Kompetenscentrum Uppsala: Lärande för hållbar utveckling.

I årskurs 3 gör vi en fältstudie där de teoretiska kunskaperna tillämpas.På Smip får du arbeta i ämnesöverskridande projekt. Fokus ligger på globala frågor och hållbar utveckling med teman som vatten, konflikt, livsmedelsförsörjning och klimatrollspel. Du samarbetar med andra elever och samlar information, bearbetar och redovisar. Arbete i projektform ger dig också en möjlighet att förbättra och utveckla dina tidigare kunskaper. Svårighetsgraden i projekten höjs successivt både när det gäller innehåll och redovisningsformer.

Uppdaterad: